Tietosuojalauseke

Absoluuttinen IT Oy asiakasrekisteri (Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste sekä tietoa evästeiden keräämisestä.)

Rekisterinpitäjä
Absoluuttinen IT Oy
Y-tunnus: 1505316-4
Postiosoite: Hiltusentie 23 A 3, 90620 OULU

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Marko Ahonen
Puhelinnumero: 040 501 9491
Sähköposti: marko@absoluuttinen.fi

Rekisterin nimi
Absoluuttinen IT Oy asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin ensisijaisena käyttötarkoituksena on asiakkuuksien hallinta, tiedotus ja markkinointi.

Rekisterin tietosisältö
– Nimi
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Yrityksen nimi
– Yrityksen y-tunnus
– Laskutustiedot

Asiakasrekisteri voi pitää sisällään myös asiakkaan antamia yksilöllisiä lisätietoja asiakassuhteesta riippuen.

Rekisterin tietolähteet
– Internet-sivuilla oleva yhteydenottolomake, jonka henkilö itse täyttää.
– Henkilöltä itseltään sähköpostitse, puhelimitse tai kasvotusten saadut tiedot.
– Sosiaalinen media (esim. Facebook), jonka kautta henkilö ottaa yhteyttä.
– Eri tietolähteistä haetut yksittäiset yhteystiedot, kuten yritysten internet-sivut.

Täyttäessään internet-sivuillamme olevan yhteydenottolomakkeen tai luovuttamalla tiedot muuta kautta, henkilö antaa rekisterinpitäjälle suostumuksen antamiensa tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn tässä rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.

Evästeet
Keräämme tietoa kävijöistä, jotka vierailevat internet-sivuillamme. Nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuita tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista. Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjää ei voida tunnistaa näiden perusteella, ellei käyttäjä ole itse antanut lisätietoja esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta. Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön oman internet-selaimen asetusten kautta, esimerkiksi tyhjentämällä evästetiedot.

Käytämme evästeisiin perustuvaa tietoa muun muassa uudelleenmarkkinoinnissa, jonka lisäksi keräämme kävijätietoja verkkosivuston analytiikkaa varten. Käyttämiämme palveluita ovat mm. Googlen palvelut (Googlen AdWords ja Google Analytics) sekä sosiaalisen median palvelut (Facebook ja Instagram).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tiedot ovat luottamuksellisia, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei myöskään luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet
Asiakasrekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa häntä itseään koskevat tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja ja vaatia tietojen poistamista asiakasrekisteristä. Tätä varten on oltava henkilökohtaisesti yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Evästeisiin perustuvan viestinnän kieltäminen tapahtuu käyttäjän nettiselaimen asetusten kautta.

Rekisterin suojaus
Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseen. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä tunnistautumisen. Asiakasrekisteri on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Seloste laadittu 12.5.2021

Absoluuttinen IT Oy
Hiltusentie 23 A3
90620 OULU
kontakti@absoluuttinen.fi
0400 532 000

Copyright © 2023 Absoluuttinen IT Oy

Tietosuojalauseke

Absoluuttinen IT Oy
Hiltusentie 23 A3
90620 OULU
kontakti@absoluuttinen.fi
0400 532 000

Copyright © 2023 Absoluuttinen IT Oy

Tietosuojalauseke