Mitä tarkoittaa migraatio?

Mitä tarkoittaa migraatio?

Migraatio tarkoittaa yksinkertaisesti esimerkiksi tiedon (datan) ja ympäristön siirtämistä toiseen järjestelmään tai pilveen. Migraatio ei välttämättä ole kovin suuri toimenpide, siihen voi kuulua vaikkapa vain sähköpostin siirto toiseen järjestelmään.   

Migraatio voidaan jakaa pienempiin osa-alueisiin, jotka käsittelevät 

  • Tietojen siirtoa 
  • Sovelluksien siirtoa 
  • Järjestelmien siirtoa 
  • Järjestelmän päivittämistä uudempaan versioon 
  • Käyttöjärjestelmän vaihtoa (Windows -> Linux) 

 

Miksi migraatio tehdään?  

Migraatio voi olla hyvin kevyt toimenpide, kun on tarve siirtää tietoa järjestelmästä toiseen. Yritysfuusion yhteydessä kyse on hieman ”raskaammasta” toimenpiteestä, jolloin tavoitteena on kahden yrityksen ympäristön yhdistäminen yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Tässä taustalla on vaikuttavana tekijänä taloudelliset syyt.  

Migraatioon voi kuulua myös organisaatiota tehostavia ja yhtenäistäviä toimenpiteitä, jotka vaikuttavat mm. käytössä oleviin työkaluihin tai käyttöön tuodaan ihan uusia työkaluja. Migraatio voi sisältää myös laitteiston uusintaa.  

 

Miten migraatio lähtee liikkeelle? 

Kuten kaikissa projekteissa migraatiossakin lähdetään liikkeelle lähtötilanteen kartoituksesta selvittämällä minkälaisia laitteita (tietokoneet, puhelimet, tulostimet ym.) on käytössä, mitä sovelluksia on käytetään ja mikä käytössä olevien sovelluksien lisenssien tilanne on. Kartoituksen tietojen perusteella laaditaan projektisuunnitelma, jossa määritellään migraatioon kuuluvat asiat, aikataulutus, vastuuhenkilöt jne.  

 

Onko migraatio teillä ajankohtainen toimenpide?

Jätä yhteydenottopyyntö tai vaikkapa soita meille. Me autamme.