Verkkoratkaisut

Käyttötarkoitusta vastaavat verkkoratkaisut

Suunnittelemme ja rakennamme yrityksille sekä organisaatiolle käyttötarkoitusta vastaavia verkkoratkaisuja asiakkaan tarpeiden, ympäristön vaatimuksien, laitteiden lukumäärän ja verkon liikennöintimäärän perusteella. Suunnittelussa otetaan aina huomioon tulevat tarpeet, jotta uusi verkkoratkaisu ei osoittaudu huonoksi jo 3 kuukauden päästä. Laitteiden fyysinen sijoituspaikka tarkistetaan joko käymällä paikan päällä tai videoyhteyden välityksellä palo- ja tietoturvan vuoksi.

Toimivilla työkaluilla on helppo toimia tilanteessa kuin tilanteessa. Ota meihin yhteyttä ja kerromme lisää.

Asiakkaan olemassa oleva verkkoratkaisu

Jos asiakkaalla on jo olemassa jokin verkkoratkaisu teemme aina ensin kartoituksen nykytilanteesta. Kartoitukseen kuuluu käytössä olevien laitteiden tarkistus; vastaavatko laitteet nykytarpeita, voidaanko käytössä olevia laitteita hyödyntää ja mikä on laitteiden tietoturvataso (esim. ohjelmistopäivityksien saatavuus). Kartoitukseen kuuluu myös nykyisen verkon suorityskyvyn testaus. Teemme tarvittaessa myös tilojen tarkistuksen ottaen huomioon palo- ja tietoturvan. Kartoituksesta saaduilla tiedoilla pystymme kertomaan asiakkaalle minkälainen käytössä olevien laitteiden ja verkon taso on, millaisilla toimenpiteillä esimerkiksi suorituskykyä ja tietoturvaa voidaan parantaa ja onko uusille laitehankinnoille tarvetta.

 
Uuden verkkoratkaisun suunnittelu ja rakentaminen

Uuden verkkoratkaisun rakentaminen aloitetaan kartoittamalla asiakkaan vaatimukset sekä tarpeet, jonka perusteella suoritetaan laitteiden mitoitus. Tämän jälkeen selvitetään tilan lähiverkkokaapelointi, missä tilassa/tiloissa verkkoyhteyttä tarvitaan (toimistohuone/varasto/jne.) ja onko tarvetta yhdelle vai useammalle langattomalle tukiasemalle (peittoalue eli kattavuuden tarvittava laajuus). Toimivan verkkoratkaisun kannalta on tärkeää myös käydä läpi olosuhteet, nimittäin sillä on merkitystä onko tiloissa esimerkiksi paljon metallia tai onko kyseessä vaikkapa vanha talo, jossa on paksut seinät. Kartoituksesta saaduilla tiedoilla asiakkaalle tehdään kattava ehdotus verkkoratkaisusta.

Verkkoratkaisuissa käytämme Fortinetin tuotteita

Verkkojen monimutkaistuessa ja hajautuessa uhkien havaitseminen ja niihin reagominen on käynyt yhtä vaikeammaksi.Tämä on johtanut tietoturvan hajautumiseen, joka vaikeuttaa hallintaa, hajauttaa näkyvyyttä sekä rajoittaa organisaatioiden kykyä reagoida tehokkaasti uhkiin. Fortinetin laitteilla (palomuurit, lähiverkkokytkimet ja langattomat tukiasemat) sekä Security Fabric alustalla pystytään tekemään uusien teknologioiden ja palveluiden käyttöönotosta turvallista ja suoraviivaista.

Fortinet ei toteuta pelkästään kyberturvallisuustuotteiden vaan myös tietoturvan ja verkottumisen lähentymistä – mitä kutsumme mielellämme ”tietoturvaan perustuvaksi verkottumiseksi”. Fortinetin tuotteisiin täältä.
Pilviturvapalvelu – Tietoturva- ja valvontapalvelu tuottavuustyökaluilla sekä -toiminnoilla

Pilviturvapalvelulla toteutetaan, suojataan ja varmistetaan yrityksen peruspalvelut sekä tietoturva. Pilviturvaan kuuluu Microsoft 365 Business Premium-lisenssi, tietokoneen valvonta- ja hallintaohjelmisto sekä Microsoft 365-tilin varmistuspalvelu.

Ominaisuuksista tarkemmin alla.

Toimivilla työkaluilla on helppo toimia tilanteessa kuin tilanteessa! Ota meihin yhteyttä