Verkkoratkaisut

Käyttötarkoitusta vastaavat verkkoratkaisut

Suunnittelemme ja rakennamme yrityksille sekä organisaatiolle käyttötarkoitusta vastaavia verkkoratkaisuja asiakkaan tarpeiden, ympäristön vaatimuksien, laitteiden lukumäärän ja verkon liikennöintimäärän perusteella. Suunnittelussa otetaan aina huomioon tulevat tarpeet, jotta uusi verkkoratkaisu ei osoittaudu huonoksi jo 3 kuukauden päästä. Laitteiden fyysinen sijoituspaikka tarkistetaan joko käymällä paikan päällä tai videoyhteyden välityksellä palo- ja tietoturvan vuoksi.

Toimivilla työkaluilla on helppo toimia tilanteessa kuin tilanteessa. Ota meihin yhteyttä ja kerromme lisää.

Asiakkaan olemassa oleva verkkoratkaisu

Jos asiakkaalla on jo olemassa jokin verkkoratkaisu teemme aina ensin kartoituksen. Kartoitukseen kuuluu käytössä olevien laitteiden tarkistus; vastaavatko laitteet nykytarpeita, voidaanko käytössä olevia laitteita hyödyntää ja mikä on laitteiden tietoturvataso (esim. ohjelmistopäivityksien saatavuus). Kartoitukseen kuuluu myös nykyisen verkon suorityskyvyn testaus. Teemme tarvittaessa myös tilojen tarkistuksen ottaen huomioon palo- ja tietoturvan.

Kartoituksesta saaduilla tiedoilla pystymme kertomaan asiakkaalle minkälainen käytössä olevien laitteiden ja verkon taso on, millaisilla toimenpiteillä esimerkiksi suorituskykyä ja tietoturvaa voidaan parantaa ja onko uusille laitehankinnoille tarvetta.

Uuden verkkoratkaisun suunnittelu ja rakentaminen

Uuden verkkoratkaisun rakentaminen aloitetaan kartoittamalla asiakkaan vaatimukset sekä tarpeet, jonka perusteella suoritetaan laitteiden mitoitus. Tämän jälkeen selvitetään tilan lähiverkkokaapelointi, missä tilassa/tiloissa verkkoyhteyttä tarvitaan (toimistohuone/varasto/jne.) ja onko tarvetta yhdelle vai useammalle langattomalle tukiasemalle (peittoalue eli kattavuuden tarvittava laajuus). Toimivan verkkoratkaisun kannalta on tärkeää myös käydä läpi olosuhteet, nimittäin sillä on merkitystä onko tiloissa esimerkiksi paljon metallia tai onko kyseessä vaikkapa vanha talo, jossa on paksut seinät.

Kartoituksesta saaduilla tiedoilla asiakkaalle tehdään kattava ehdotus verkkoratkaisusta.

Mistä verkkoratkaisu muodostuu?

Verkkoratkaisu muodostuu palomuurista, lähiverkkokytkimestä ja langattomasta tukiasemasta. Mikä on palomuuri tai tukiasema ja miitä laitteita hankkiessa tulee ottaa huomioon? Laitteista tarkemmin alla. 

Palomuuri on internetin ja yrityksen tai organisaation sisäverkon välissä oleva laite, joka suojaa sisäverkkoa haitalliselta liikenteeltä ja ulkopuolisilta uhkilta. Palomuurilla suojaaminen toimii kumpaankin suuntaan. Sillä turvataan sisäverkossa olevat laitteet ja suojataan myös mahdollisten ei-turvallisten laitteiden liikennöinti sisäverkosta internettiin.

Mitä pitää ottaa huomioon hankittaessa palomuuria?

Palomuurilaitetta hankittaessa on hyvä ottaa huomioon verkossa olevien laitteiden lukumäärä, liikennemäärä eli minkä verran liikennettä laitteiden läpi kulkee ja esimerkiksi se, että työskentelevätkö työntekijät etänä tai onko etäyhteydelle tarvetta.

Lähiverkkokytkin on laite, jolla saadaan liitettyä lähiverkkokaapelilla yksi tai useampi laite verkkoon toisin sanoen lähiverkkokytkimeen liitetään laitteet, jotka tarvitsevat langallisen verkkoyhteyden. Lähiverkkokytkimen avulla voidaan muodostaa yhteyden muihin laitteisiin, verkkoihin ja tietokoneisiin.

Mitä pitää ottaa huomioon hankittaessa lähiverkkokytkintä?

Lähiverkkokytkinta hankittaessa on hyvä ottaa huomioon kytkettävien laitteiden määrä (vaikuttaa kytkimen porttien määrään), mahdollinen tarve sähköistää (PoE eli Power Over Ethernet) esimerkiksi kytkimeen voidaan tarvittaessa liittää valvontakamera, jolloin data ja sähkö kulkevat samassa kaapelissa ja liikennemäärä eli minkä verran liikennettä kulkee laitteiden läpi.

Langaton tukiasema on laite, millä saadaan liitettyä langattomasti (WiFi) yksi tai useampi laite verkkoon. Langattoman tukiaseman kautta on mahdollista muodostaa yhteys verkkoon langattomasti.

Mitä pitää ottaa huomioon hankittaessa langatonta tukiasemaa?

Langatonta tukiasemaa hankittaessa on hyvä ottaa huomioon kytkettävien laitteiden määrä ja liikennemäärä eli minkä verran liikennettä laitteiden läpi kulkee.

Palvelut
Pilviturva

Tietoturva- ja valvontapalvelu tuottavuustyökaluilla sekä -toiminnoilla. Pilviturvaan kuuluu Microsoft 365 Business Premium-lisenssi, tietokoneen valvonta- ja hallintaohjelmisto sekä Microsoft 365-tilin varmistuspalvelu. Ominaisuuksista tarkemmin alla.

Verkkoratkaisuissa käytämme Fortinetin tuotteita

Verkkojen monimutkaistuessa ja hajautuessa uhkien havaitseminen ja niihin reagominen on käynyt yhtä vaikeammaksi.Tämä on johtanut tietoturvan hajautumiseen, joka vaikeuttaa hallintaa, hajauttaa näkyvyyttä sekä rajoittaa organisaatioiden kykyä reagoida tehokkaasti uhkiin. Fortinetin laitteilla (palomuurit, lähiverkkokytkimet ja langattomat tukiasemat) sekä Security Fabric alustalla pystytään tekemään uusien teknologioiden ja palveluiden käyttöönotosta turvallista ja suoraviivaista.

Alansa suurin yhteentoimiva portfolio

Fortinetin Security Fabric -alusta tarjoaa integraatiota ja automaatiota organisaation tietoturvainfrastruktuurissa yhdistettynä vertaansa vailla olevaan suojaukseen. Lisäksi Security Fabricilla saadaan näkyvyys jokaiselle verkkosegmentille, laitteelle ja laitteistolle, olipa kyseessä sitten virtuaalinen, pilvipalvelu tai paikallinen ratkaisu. Fortinetin yli 50 tietoturva- ja verkkoteknologiaa sisältävä portfolio – alansa suurin – on suunniteltu alusta alkaen yhteentoimivaksi. Se jakaa uhkatietoja, korreloi tietoja sekä vastaa automaattisesti uhkiin yhtenä koordinoidusti toimivana järjestelmänä. Fortinet ei toteuta pelkästään kyberturvallisuustuotteiden vaan myös tietoturvan ja verkottumisen lähentymistä – mitä kutsumme mielellämme ”tietoturvaan perustuvaksi verkottumiseksi”. Tutustu Fortinetin tuotteisiin täältä.

Toimivilla työkaluilla on helppo toimia tilanteessa kuin tilanteessa! Ota meihin yhteyttä ja kerromme lisää.