Mistä verkkoratkaisu muodostuu?

Verkkoratkaisu muodostuu palomuurista, lähiverkkokytkimestä ja langattomasta tukiasemasta.

Mikä on palomuuri?
Palomuuri on internetin ja yrityksen tai organisaation sisäverkon välissä oleva laite, joka suojaa sisäverkkoa haitalliselta liikenteeltä ja ulkopuolisilta uhkilta. Palomuurilla suojaaminen toimii kumpaankin suuntaan. Sillä turvataan sisäverkossa olevat laitteet ja suojataan myös mahdollisten ei-turvallisten laitteiden liikennöinti sisäverkosta internettiin.

Mitä pitää ottaa huomioon hankittaessa palomuuria?
Palomuurilaitetta hankittaessa on hyvä ottaa huomioon seuraavat asiat:

Verkossa olevien laitteiden lukumäärä.
Liikennemäärä eli minkä verran liikennettä laitteiden läpi kulkee.
Työskentelevätkö työntekijät etänä tai onko etäyhteydelle tarvetta.

Mikä on lähiverkkokytkin?
Lähiverkkokytkin on laite, jolla saadaan liitettyä lähiverkkokaapelilla yksi tai useampi laite verkkoon toisin sanoen lähiverkkokytkimeen liitetään laitteet, jotka tarvitsevat langallisen verkkoyhteyden.

Lähiverkkokytkimen avulla voidaan muodostaa yhteyden muihin laitteisiin, verkkoihin ja tietokoneisiin.

Mitä pitää ottaa huomioon hankittaessa lähiverkkokytkintä?
Lähiverkkokytkinta hankittaessa on hyvä ottaa huomioon seuraavat asiat:

Kytkettävien laitteiden määrä (vaikuttaa kytkimen porttien määrään).
Mahdollinen tarve sähköistää (PoE eli Power Over Internet) esimerkiksi kytkimeen voidaan tarvittaessa liittää valvontakamera, jolloin data ja sähkö kulkevat samassa kaapelissa.
Liikennemäärä eli minkä verran liikennettä kulkee laitteiden läpi.

Mikä on langaton tukiasema?
Langaton tukiasema on laite, millä saadaan liitettyä langattomasti (WiFi) yksi tai useampi laite verkkoon. Langattoman tukiaseman kautta on mahdollista muodostaa yhteys verkkoon langattomasti.

Mitä pitää ottaa huomioon hankittaessa langatonta tukiasemaa?
Langatonta tukiasemaa hankittaessa on hyvä ottaa huomioon seuraavat asiat:

Kytkettävien laitteiden määrä.
Liikennemäärä eli minkä verran liikennettä laitteiden läpi kulkee.

Absoluuttinen IT Oy
Hiltusentie 23 A3
90620 OULU
kontakti@absoluuttinen.fi
0400 532 000

Copyright © 2023 Absoluuttinen IT Oy

Tietosuojalauseke