IT-palveluiden kartoitus

IT-palveluiden kartoitus

IT-palveluiden kartoitus Tarjoamme asiakkuutta miettiville, uusille ja olemassa oleville asiakkaille IT-palveluiden kartoituksen. Kartoituksen tarkoituksena on käydä läpi asiakkaan IT-palvelut ja niiden tilanne. Kartoituksesta koostetaan asiakkaalle raportti, jossa on kerrottu palveluiden tilanne ja mahdolliset kehityskohteet.   IT-palveluiden kartoitus on paikallaan tehdä esimerkiksi silloin, kun halutaan saada kokonaiskuva siitä, minkälainen verkon toiminta on, mitä laitteita on käytössä ja […]

Tietoturvasuunnitelma ja sisältö

Tietoturvasuunnitelma Onko teillä olemassa tietoturvasuunnitelma? Tässä kirjoituksessa käsitellään tiivistetysti se miten tietoturva määritellään, miten se voidaan jaotella eri osa-alueisiin, mitä tietoturvasuunnitelman tulisi sisältää ja mistä sen tekeminen kannattaa aloittaa. Kirjoituksen lopussa on linkki oppaaseen tietoturvasuunnitelman sisällöstä.   Yrityksen tärkein omaisuus on tieto Lähdetäänpä sitten liikkeelle. Tieto on kaiken keskiössä. Tiedon tulee olla luotettavaa, oikeassa muodossa […]

Mikä on NIS2?

NIS2-direktiivi (The Network and Information Systems Directive 2) on EU:n uusi tietoturvalainsäädäntö, jonka tarkoituksena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden ja EU:n yhteistä kyberturvallisuustasoa tietyillä yhteiskunnan sektoreilla. Alkuperäinen NIS-direktiivi (2016) oli ensimmäinen koko EU:n laajuinen tietoturvalainsäädäntö. Direktiivi ei ollut kaikilta osin onnistunut esimerkiksi valvonta tapahtui eri tasoisesti, määritelmät epäselviä, soveltamisalat suppeita, tietoturvan lähtötaso erosi merkittävästi eri […]